top of page

WAT IS FO

Fifty-One International :

 

De vereniging draagt de naam Fifty One International, afgekort FOI. Deze benaming staat symbool voor volgende doelstellingen :

 

- de vereniging is internationaal,

- het aantal leden per club is beperkt tot 51,

- een maximale gemiddelde leeftijd van 51 jaar voor de leden per club wordt nagestreefd.

 

In de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft en dat vriendschap geen grenzen kent was het duidelijk dat Fifty-One bewust internationaal wou zijn. Los van alle filosofische, racistische of politieke overwegingen werkt de Fifty-One International aan een betere verstandhouding tussen de mensen, door hen te helpen elkander beter te leren kennen en door wederzijds respect op te brengen bij het streven naar een gemeenschappelijk ideaal.

 

Fifty-One International groepeert leden die de wens hebben uitgedrukt om vanuit een eerlijke en open vriendschap te streven naar een wederzijdse menselijke verrijking en naar de bevordering van de hoogste morele waarden.

 

Fifty-One Club :

 

De structuur van Fifty-One International berust op Fifty-One clubs, verenigd in districten die onder de verantwoordelijkheid van een gouverneur staan. De club is de fundamentele bouwsteen van Fifty-One International. Haar vitaliteit en dynamisme zullen bepalend zijn voor deze van de ganse beweging.

 

De club functioneert onder de leiding van een comité dat bestaat uit de voorzitter, de past-voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de protocolchef.

 

De leden van de club vergaderen twee maal per maand waarbij het avondmaal gebruikt wordt. Tijdens deze vergaderingen, worden de activiteiten van de club besproken en worden programma's opgesteld. De aanwezigheid van een gastspreker draagt bij tot de verrijking van de bijeenkomst.

 

De goede werking van de club wordt bepaald door de betrokkenheid en de stiptheid van de leden.

bottom of page