top of page

ALGEMEEN

"Fifty-One International" is ontstaan uit het verlangen van sommige leden van "Round Tables Belgium", die de ouderdomsgrens hadden bereikt, teneinde de waardevolle vriendschap en het gemeenschappelijke ideaal die het leven van een serviceclub hen verschafte te handhaven.

 

Er werd besloten een nieuwe, volkomen autonome beweging te creëren die een volwaardige plaats zou innemen onder de traditionele serviceclubs. De stichters hebben zich grotendeels laten inspireren door de regels die gelden voor Rotary International, Lions's International en Round Table, aldus hun verwezenlijkingen naar waarde schattend.

 

Teneinde de dynamiek van de nieuwe beweging door de tijden heen te waarborgen, werd een formule aangenomen waarnaar zij werd genoemd :

 

- de gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de 51 jaar niet overschrijden,

- het aantal leden per club is beperkt tot 51.

 

Het enthousiasme van de stichters was groot en op 21 oktober 1966 werd Fifty-One in Waterloo (België) gesticht. Sindsdien, heeft de Fifty-One beweging zich sterk ontwikkeld en geniet zij internationale bekendheid en waardering. Zijne Majesteit Koning Albert II is de Ere-gouverneur van de twee Belgische districten van Fifty-One International. Deze twee districten vormen inderdaad de basis van de beweging.

 

De doelstelling van de beweging :

Fifty-One International heeft een driedelig doel :

 

- bevorderen van de vriendschap, achting en verdraagzaamheid,

- bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen,

- dienen door initiatieven te begeleiden en te steunen.

 

HISTORIEK VAN ONZE CLUB

In 1979 krijgt dhr. Stouten Eric de vraag van de Hasseltse Fifty-One om een club te starten. Eric is een man van daden en zit bijgevolg de eerste vergadering in Hoeve Dewallef voor. Men schrijft 1980. Eén jaar later worden er 19 leden ‘gepint’ en op 18 juni 1983 chartert de club met maar liefst 22 leden.

 

Was toen al in de sterren geschreven dat deze Tongerse Club een topclub van de beweging zou worden ?

Men mag niet vergeten dat Tongeren met dhr. Boulet André een Secretaris Generaal F.O.I., twee districtgouverneurs, een penningmeester van het district en jarenlang de voorzitter wetgevende commissie F.O.I. heeft geleverd.

 

De stichtende leden zijn : Hugo, Serge, Mathieu, Michel, Boudewijn, Gerard, Xavier, Geert en Eric zelf.

Het moet goed toeven zijn in onze club want de meeste stichtende leden zijn nog steeds actief lid.

Eerste officiële vergadering :

Stichtingsvergadering :

Charter meeting :

Vlag n° :

Historiek voorzitters :

04.06.1981

17.06.1982

18.06.1983

28

STOUTEN Eric

DELVA Jean

VANBUUL Michel

LOIX Jos

JANS Serge

DE BRONE Robert

RUYSSCHAERT Boudewijn

JEHAES Jacques

BOULET André

STERCKX Rolf

GEUKENS Rik

WITHOFS Johan

BRUNINX Herbert

SERONVALLE Didier

HOUBRECHTS Carlo

ONCLIN Marcel

LIESENS Patrick

RUYSSCHAERT Felix

DUCHATEAU Lorry

MEYERS Peter

 

1982 - 1984

1984 - 1986

1986 - 1988

1988 - 1990

1990 - 1992

1992 - 1994

1994 - 1996

1996 - 1998

1998 - 2000

2000 - 2002

2002 - 2004

2004 - 2006

2006 - 2008

2008 - 2010

2010 - 2012

2012 - 2014

2014 - 2016

2016 - 2018

2018 - 2020

2020 - 2022

bottom of page