top of page

DIENSTEN

Dienst aan de gemeenschap :

 

De dienst aan de gemeenschap is de verwezenlijking van onze wil om te dienen en goed te doen.

Zij neemt een belangrijke plaats in de werking van een club. De doelstellingen zijn van allerlei aard :

 

- steun aan de jeugd,

- verlenen van morele en praktische steun aan mindervalide medemensen,

- steun sociaal minder bedeelden in onze maatschappij.

 

De Club organiseert een waaier van culturele, sportieve en recreatieve activiteiten om deze doelstellingen waar te maken. De Stichting Fifty-One is een voorbeeld van deze voorname doelstelling van de beweging. Door te dienen geven we een morele dimensie aan onze beweging.

 

Een indrukwekkende lange lijst projecten werd in eigen streek gerealiseerd. Zo zijn er onder andere :

 

- de schenking van een Obelisk aan de inwoners van Tongeren,

- de steun bij de bouw van Tongerse jeugdlokalen,

- de medewerking aan diverse culturele activiteiten en organisaties zoals het Tongers Nieuw Theater,

- de steun aan de jeugdwerking van de Tongerse Handbalclub,

- de schenking van een hond aan het opleidingscentrum voor blindegeleidehonden,

- de aankoop van 6 minibusjes en diverse toestellen voor Nederheem, een centrum voor mentaal 

   gehandicapten,

- de aankoop van Boccia-ballen voor de Belgische Paralympische Afdeling,

- de deelname aan ‘Dag in de Zoo’, een mooi bezoek aan de dierentuin voor mindervaliden,

- Stille Armen Tongeren,

- Rode Kruis Tongeren (tussenkomst nieuwe brancard in ziekenwagen),

- Vincentius Voedselbak Tongeren,

- Bu.S.O. De Garve Stokkem (bijdrage inrichting van een snoezelruimte),

- sponsoring aan diverse projecten.

bottom of page